Αρχική - Home arrow Πρόεδροι Δ.Σ.Θ. - Chairmen of Association

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας:

Σταυρόπουλος Χρήστος μέχρι το 1968

1968- 1974         Διαμάντης Βασίλειος

1974 – 1988       Οικονομίδης Κωνσταντίνος

1989-  1994         Φάτσιος Αλκιβιάδης

1995 - 2003        Τζοβάρας Παύλος

2004 – 2017       Σιντόρης  Κων/νος

2018 -                Μπέζας Νικόλαος

Chairmen of Lawyer's Association:

Stavropoulos Christos up to 1968

1968-1974         Diamantis Vasilios

1974 - 1988       Ikonomidis  Konstantinos

1989 - 1994         Fatsios Alcibiades

1995 - 2003        Tzovaras Pavlos

2004 - 2017     Sintoris  Konstantinos

2018-                 Μpezas Nikolaos

< Προηγούμενα