Αρχική - Home arrow Πρόεδροι Δ.Σ.Θ. - Chairmen of Association

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας:

Σταυρόπουλος Χρήστος μέχρι το 1968

1968-1974         Διαμάντης Βασίλειος

1974 – 1988       Οικονομίδης Κωνσταντίνος

1989- 1994         Φάτσιος Αλκιβιάδης

1995- 2003        Τζοβάρας Παύλος

2004 – σήμερα Σιντόρης  Κων/νος

Chairmen of Lawyer's Association:

Stavropoulos Christos up to 1968

1968-1974         Diamantis Vasilios

1974 - 1988       Ikonomidis  Konstantinos

1989 - 1994         Fatsios Alcibiades

1995 - 2003        Tzovaras Pavlos

2004 until today     Sintoris  Konstantinos

< Προηγούμενα