Αρχική - Home arrow Ιστορικά Στοιχεία - Historical elements

Ιστορικά Στοιχεία

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας ιδρύθηκε  με βάση το Ν. 1072/28 Φεβρ.-9 Μαρτ. 1946, και έχει ως έδρα την Πρωτεύουσα του Νομού, την Ηγουμενίτσα, και ως δικαστική περιφέρεια τα Ειρηνοδικεία Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς και Φιλιατών.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας υπήχθη αρχικά στο Εφετείο Ιωαννίνων, πράγμα που στη συνέχεια άλλαξε, και με το Β.Δ. 17/17 Σεπτ. 1949  υπήχθη στο Εφετείο Κερκύρας. Ταυτόχρονα με την ίδρυση Πρωτοδικείου  ιδρύθηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας.


Οι  Πρώτοι  πέντε Δικηγόροι  ενεγράφησαν  στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, μετά από μετάθεση από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, κατόπιν εκδόσεως του Β.Δ. 27-3-1947 (ΦΕΚ 80/4/4/1947)  ( Παραθέτουμε εδώ ένα αντίγραφο από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου). Σήμερα ο Σύλλογος έχει  73 Ενεργά μέλη, και τρείς συνάδελφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί,  λόγω συμπλήρωσης του χρόνου συνταξιοδότησης .

book
book1


Ένα ποσοστό 20% από τους εγγεγραμμένους στο σύλλογο Δικηγόρους είναι  νέοι δικηγόροι, με λιγότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας.


Ποσοστό   48 %  των δικηγόρων είναι γυναίκες και 52% άνδρες.
Ο Σύλλογος Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, που εκλέγονται κάθε τριετία, με εκλογές που διεξάγονται με χωριστά ψηφοδέλτια για τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

HISTORICAL AND INFORMATIVE ELEMENTS FOR THE COURT OF FIRST INSTANCE AND THE LAWYER'S ASSOCIATION OF THESPROTIA

______________

The Court Of First Instance of Thesprotia was founded with base the Law of 1072/28 Febr. - 9 Mart. 1946, and have as seat the Capital of Prefecture, Igoumenitsa, and as juridicial region the County courts of Igoumenitsa, Paramythia and Filiates. According to the law this Court of first instance of Thesprotia  depended initially in the Court of appeal of Ioannina, thing that afterwards changed, and with the royal decree   17/17 Sept. 1949 it depended in the Court of appeal of Corfu. Simultaneously with the foundation of Court of first instance was founded also the Lawyer's Association of Thesprotia.

The first five Lawyers were registered in the Lawyer's Association of Thesprotia, after change by the Court of first instance of Ioannina, then his publication Royal Decree 27-3-1947 (Leaf of Newspaper of Government 80/4-4-1947) (Mention here a copy from the Registration of Members of Association). Today the Association has 73 Active members, and three colleagues has retired, because completion of time of retirement.

A percentage 20% from the registered in the association Lawyers is new lawyers, with less from 10 years of service.

Percentage   48% of lawyers are women and 52% men.

The association Is managed by fivefold Administrative Council, constituted from the Chairman and four members, that are elected each three-year period.

Επόμενα >