Αρχική - Home arrow Ενημερωτικό Blog

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΡΕΗ

Share via email, networking sites and bookmark using any service!

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12082/2009 - ΦΕΚ 318/Β'/20.2.2009

Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν. 2145/1993 ( ΦΕΚ Α' 88) « Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θε­μάτων» και

 

   β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

   Την αύξηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

 

   Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις δίκες, τα εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων θα κατατίθενται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχόλια (0)

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Για να σχολιάσετε πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Online χρήστες

Έχουμε 8 επισκέπτες σε σύνδεση