ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΥΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 1742

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - 104 39 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-8811337,210-8256988

FAX: 210-8814398

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΡΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Ο Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ σας γνωρίζει τον τρόπο συμπλήρωσης των βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων έτους 2008 και παρακαλεί για την εφαρμογή του:

1. Οι Δικηγόροι, οι Δικαστικοί Επιμελητές και οι Δικολάβοι, που μέχρι 31-12-1992 είχαν την οποιαδήποτε επαγγελματική - ασφαλιστική ιδιότητα, θα επικολλούν από1-1-2008 και κάθε μήνα στο βιβλιάριο ενσήμων του Ε.Τ.Α.Α-Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. , αποκόμματα ή ολόκληρα ένσημα Τομέα, της παρακάτωονομαστικής αξίας:

- ΕΥΡΩ 50,00 μηνιαίως, αυτοί που συμπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια υπηρεσία από την ορκωμοσία στο πρώτο λειτούργημα τους

- ΕΥΡΩ 25,00 μηνιαίως, αυτοί που δεν συμπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια υπηρεσία από την ορκωμοσία στο πρώτο λειτούργημα τους

( Στις παραπάνω χρονικές διακρίσεις λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετίας )

2. Οι Υποθηκοφύλακες και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Επιμελητές , που μέχρι την 31-12-1992 είχαν την οποιαδήποτε επαγγελματική - ασφαλιστική ιδιότητα, από 1-1-2008 θα καταβάλλουν τις αυτές ως άνω χρηματικές εισφορές των 50,00 ~ και 25,00 ευρώ , κατά τις διακρίσεις της δετούς ενεργού υπηρεσίας και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

3. Οι από 1-1-1993 νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα ασφαλισμένοι του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, εφόσον στον συνταξιοδοτικό τους φορέα το Ταμείο Νομικών, επιλέξουν την 1η ασφαλιστική κατηγορία του αριθ. 156/1993 Π.Δ/τος, θα καταβάλλουν την αυτή μηνιαία εισφορά των 50,00 και 25,00 ευρώ, που ορίζεται και για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους στο Τ.Υ.Δ.Ε. και κατά τις διακρίσεις της δετούς ενεργού υπηρεσίας

4. Στην περίπτωση που οι από 1-1-1993 νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα ασφαλισμένοι του Τομέα, επιλέξουν ανώτερη της 1ηζ ασφαλιστική κατηγορία, το μηνιαίο υπέρ Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ποσό εισφοράς τους, ορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν,
αναπροσαρμοσμένο από 1-1-1993 με το εκάστοτε ποσό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και του ποσοστού εισφοράς 6,45% και

5. Εάν η αξία των αποκομμάτων ή ολόκληρων ενσήμων που επικολλήθηκαν στο βιβλιάριο, υπερβαίνουν το ποσό της μηνιαίας τακτικής εισφοράς, η επί πλέον διαφορά αποτελεί έσοδο του Ε.Τ.Α.Α.- Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, και δεν επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, ούτε συμψηφίζεται με εισφορές παρελθόντων ή επόμενων ετών.

Μετά 'από τα παραπάνω παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας, προκειμένου από 1-1-2008 να επικολλούν στα βιβλιάρια ενσήμων τα μηνιαία ποσά των 50,00 και 25,00 ευρώ κατά τις χρονικές διακρίσεις της 5ετίας και οι από 1-1-1993 νεοεισερχόμενοι στο λειτούργημ, να μας στέλνουν αντίγραφο της δηλώσεως τους στο Ταμείο Νομικών για την ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν. Σας πληροφορούμε ότι από 1-1-2008 και συνέχεια χρησιμοποιούνται και γίνονται δεκτά:

- από μεν τους Δικηγόρους και Δικολάβους μόνο οι νέες κλάσεις ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. των (3,00), (6,00) και (9,00) ευρώ που η κάθε κλάση κυκλοφορεί σε τρία (3) χρώματα (το μπλε χρώμα θα χρησιμοποιούν οι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις, το κόκκινο χρώμα οι Δικηγόροι παρ Έφέταις και το γκρι χρώμα οι Δικηγόροι παρ' Αρείου Πάγου).

- από δε τους Δικαστικούς Επιμελητές μόνο η νέα κλάση των 0,72 ευρώ, γιατί όλες οι άλλες κλάσεις ενσήμων έχουν αποσυρθεί και είναι άκυρες. Επίσης, σας γνωρίσαμε ότι την 28-2-2009 λήγει η προθεσμία υποβολής από τους ασφαλισμένους των βιβλιαρίων ενσήμων έτους 2008 στους Συλλόγους που ανήκουν ή στα γραφεία του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και μέχρι 31-3-2009 οι Σύλλογοι υποχρεούνται, με ονομαστικές ενυπόγραφες καταστάσεις στις οποίες θα αναφέρεται η κατηγορία του ασφαλισμένου (δικηγόρος παρ' πρωτοδίκαις, παρ' εφέταις, παρά Αρείω Πάγω) να αποστείλουν τα βιβλιάρια στον Ε.ΤΑΑ.-Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εκπρόθεσμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό κανένα βιβλιάριο, γιατί από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4507/1966 και του αριθ. 34/1990 Π.Δ/τος , δεν προβλέπεται καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των βιβλιαρίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή από 20/12/2008 δεν θα λειτουργεί Ταμειακή Υπηρεσία επειδή δεν προβλέπεται στην διάρθρωση του Τομέα από τον Ν.3655/2008, παρακαλείστε για την κατάθεση των εισφορών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμ. Λογαριασμού 040-545907-91

Τέλος, παρακαλούμε για καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωση, οι αποδείξεις κατάθεσης να στέλνονται με FAX (τηλ. 210 8814398) και να επισυνάπτονται στα βιβλιάρια επικόλλησης ενσήμων. (Ταχυδρομικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές)

< Προηγούμενα Επόμενα >

Online χρήστες

Έχουμε 26 επισκέπτες σε σύνδεση