ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΔΕ

ΕΞΑΙΡ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΧΑΡΝΩΝ 29 -10439 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-8822076-FAX:210-8822914

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. 3294

Προς
Πληροφορίες
: Πίτσιλλου Ελένη                                  Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού

Αντωνοπούλου Δήμητρα                  Συλλόγου Θεσπρωτίας

Μιχόπουλος Ηλίας                           Δικαστικό Μέγαρο

46100 Ηνουυενίτσα

ΘΕΜΑ: Υπόμνηση διατάξεων και αποφάσεων, σχετικά με την από 1-1-2009 αύξηση των ποσών συνδρομών και ενισχύσεων

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 2484/4-8-2006 και 2728/13-10-2008 εγγράφων μας, με τα οποία σας γνωρίσαμε αντίστοιχα την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 28/24-6-2006 συνεδρίαση της, αναφορικά με την αύξηση των προβλεπόμενων ποσών συνδρομών και ενισχύσεων και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που ισχύει από 8-10-2008, σας γνωρίζουμε και πάλι τα νέα ποσά συνδρομών και ενισχύσεων, που ισχύουν από 1-1-2009, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, κατά την καταβολή των συνδρομών και την χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.

Α) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-1-2009

1)    Εφάπαξ συνδρομή εγγραφής μέλους, το ποσό των 294,00 ευρώ, για τις αιτήσεις
εγγραφής
μελών που θα πρωτοκολληθούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 1-1-2009 και συνέχεια.

2)   Μηνιαία τακτική συνδρομή μέλους, το ποσό των 22,00 ευρώ, όπου η πρώτη τετραμηνιαια δόση 2009 ποσού (4 χ 22,00 ) = 88,00 ευρώ, θα καταβληθεί από τους Συλλόγους στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την 10-4-2009. Επίσης το ίδιο ποσό των 88,00 ευρώ, θα καταβληθεί και για τους σε αναστολή τελούντας ή πιστοποιημένη άδεια ή υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία δικηγόρους, ως αντίστοιχο ποσοστό 35% επί της αξίας των ενσήμων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.) του Ε.Τ.Α.Α. και πλέον των 88,00 ευρώ που θα καταβληθεί ως μηνιαία τακτική εισφορά τους για το Α' τετράμηνο 2009.

3)   Μηνιαία τακτική εισφορά, που ορίζεται μη τη διάταξη της περίπτωσης (ε) της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που ισχύει από 1-1-2009, το ποσό των 10,00 ευρώ, όπου η πρώτη τετραμηνιαια δόση 2009 ποσού (4 χ 10,00 ) = 40,00 ευρώ, θα καταβληθεί από τους Δικηγορικούς Συλλόγους μέχρι την 10-4-2009 και θα αφορά μόνο τους δικηγόρους που έχουν χρόνο συνταξιοδοτικής ασφάλισης από 1-1-1993 και με σχετική αίτηση τους έχουν ζητήσει την ένταξη τους στις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου από 1-1-2011 και κατά την συνταξιοδότηση τους να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση.


-2-

Επισημαίνουμε ότι κατά τον μήνα Μάρτιο 2009, ο Λ.Ε.Δ.Ε. θα στείλει σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ονομαστική κατάσταση, που θα περιλαμβάνει τους Δικηγόρους εκείνους που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση ένταξης τους στις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε νέος Δικηγόρος, για το διάστημα 1/1/2009-30/4/2009 ως μηνιαία εισφορά των 10,00 ευρώ.

4) Ποσοστό 25% και 10%, δηλαδή συνολικά 35% στην ονομαστική αξία των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., που χρησιμοποιούνται από τους Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) 25% και της περίπτωσης (στ) 10% της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., όπου η περίπτωση (στ) 10% προστέθηκε στις διατάξεις του Καταστατικού και ισχύει από 1-1-2009.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις αποφάσεις που έχει λάβει η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., από 1-1-2009 και συνέχεια όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που έχουν ενταχθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε., θα συνεχίσουν να προμηθεύονται τα ένσημα από τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. και στον υπ' αριθ. 155/296075-31 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταθέτουν από 1-1-2009 το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 35% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. και όχι στο ποσοστό 25% που θα ισχύσει μέχρι 31-12-2008, επειδή με το ποσοστό 35% βαρύνονται όλα τα μέλη-δικηγόροι του Λ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα από τον χρόνο ορκωμοσίας τους.

Σημειώνουμε ότι οι Άμισθοι Υποθηκοφυλακες-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., πέραν της μηνιαίας τακτικής συνδρομής των 22,00 ευρώ, ως αντίστοιχο ποσοστό 35% επί της αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., θα καταβάλλουν από 1-1-2009 και το μηνιαίο ποσό των 22,00 ευρώ. Δηλαδή μέχρι 10-4-2009 θα καταβάλλουν ως Α' τετραμηνιαία δόση 2009 τα ποσά αντίστοιχα των (4 χ 22,00 ) = 88,00 ευρώ και (4 χ 22,00 )= 88,00 ευρώ, όπου για κάθε μέλος θα αντιστοιχεί το συνολικό ποσό των 176,00 ευρώ.

Β) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-1-2009

1)     Ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, από 1-1-2009 το ποσό των 30,00 ευρώ και από 1-1-2010 το ποσό των 33,00 ευρώ.

2)   Εφάπαξ ενίσχυση λόγω γήρατος, θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας, για τα μέλη που την 31-12-2008 συμπληρώνουν χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. 18 ετών, από 1-1-2009 το ποσό των 22.000,00 ευρώ και από 1-1-2010 το ποσό των 24.000,00 ευρώ.

3)   Μηνιαία χρηματική ενίσχυση, για τα μέλη που συνταξιοδοτούνται και την 31-12-2008 συμπληρώνουν χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. 18 ετών, από 1-1-2009 το ποσό των 310,00 ευρώ και από 1-1-2010 το ποσό των 330,00 ευρώ, όπου η ενίσχυση αυτή θα χορηγείται ισοβίως στον συνταξιούχο.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι το θέμα της κατάργησης του πόρου του Λ.Ε.Δ.Ε. 35% επί του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε. και αναπλήρωσης του με νέο πόρο, δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση καταβολής αυτού του πόρου από 1-1-2009 και συνέχεια και οι σχετικές καταστατικές διατάξεις θα μεταβληθούν όταν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., όπου την απόφαση της θα σας γνωστοποιήσουμε εμπρόθεσμα.

< Προηγούμενα

Online χρήστες

Έχουμε 16 επισκέπτες σε σύνδεση