Αρχική - Home arrow Ανακοινώσεις - Νέα arrow ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. )
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140 www.tnomik.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α'

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2011 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων ΑΔΕ TAN 144/14-12-2011

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Α. Ν.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ)
ασφαλισμένοι ως 31/12/1992

ΑΝΩ δετίας
Εισφορά ετήσια 1.761,84 € ετήσια (146,82 € μηνιαία) Πρόσθετη εισφορά 83,22 € ετήσια ( 13,87 € μηνιαία )
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120€ ετήσια (10 € μηνιαία)
ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 1.845,06 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €

ΚΑΤΩ 5ετίας ( ασφαλισμένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια 880,92 € ετήσια ( 73,41 € μηνιαία )
Πρόσθετη εισφορά 83,22 € ετήσια (13,87 € μηνιαία ) Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10€ μηνιαία)

ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 964,14 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €


ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Τ. Ε. Α. Δ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ)
ασφαλισμένοι ως 31/12/1992


ΑΝΩ 5ετίας
Εισφορά ετήσια Πρόσθετη εισφορά

528,48 € ετήσια 24,96 € ετήσια

44,04 € μηνιαία) 4,16 € μηνιαία )

ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 553,44 €

ΚΑΤΩ 5ετίας ( ασφαλισμένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια 264,24 € ετήσια ( 22,02€ μηνιαία)
Πρόσθετη εισφορά 24,96 € ετήσια ( 4,16 € μηνιαία )

ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 289,20€

Πρόσθετη εισφορά - Ν. 3986/11, άρθρο 44 παρ. 14° & 17 & Ν. 4019/11, άρθρο 20 παρ.δβ -καταβάλλεται από 1/7/2011 από όλους τους ως την 31/12/92 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ - Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 - καταβάλλεται από 1/1/2011 από όλους τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΕ
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ TAN : 040-546154-57 Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ TAN : 040-546154-57 Κωδικός αιτιολογίας: 70 ( ΟΑΕΔ )
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑΔ : 040-546155-31 Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ! 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. )
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140 www.tnomik.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β'
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2011 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων ΑΔΕ TAN 144/14-12-2011
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΝΑ)
Τ. Α. Ν. ασφαλισμένοι από 1/1/1993

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 - 31/12/2005 ΑΝΩ 5ετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-30/6/11 (6 μήνεςχ 138,67μήνας) = 832,02 € Εισφορά στην 2η ασφ/κή κατηγορία από 1/7/11-31/12/11 (6 μήνες χ 170,53μήνας) = 1.023,18 €
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 1.855,20 € ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2006 ■ 30/6/2008 ΚΑΤΩ 5ετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-30/6/11 (6 μήνες χ 69,34μήνας) = 416,04 €
Εισφορά στην 2η ασφ/ική κατηγορία από 1/7/11-31/12/11 (6 μήνες χ 85,27μρνας) = 511,62 €
Ι ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 927,66 €
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία ) | ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/7/2008 - 31/12/2011 ΚΑΤΩ 5ετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-31/12/11 (12 μήνες χ 69,34μήνας) = 832,08 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 832,08 € ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια (10 € μηνιαία )

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ■ ΚΑΤΩ 5ετίας ( ασφάλιση από ημερομηνία εγγραφής στον TAN ) Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-31/12/11 (12 μήνες χ 69,34μήνας) = 832,08 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 832,08 € ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ : 120 €
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 120 € ετήσια ( 10 € μηνιαία

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΝΑ)
Τ. Ε. Α. Δ. ασφαλισμένοι από 1/1/1993
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 ■ 31/12/2005 ΑΝΩ 5ετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-30/6/11 (6 μήνες χ 41,60 μήνας) = 249,60 € Εισφορά στην 2'Ί ασφ/ική κατηγορία από 1/7/11-31/12/11 (6 μήνες χ 51,16 μήνας) = 306,96 €
ΣΥΝΟΛΟ : 556,56 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2006 - 30/6/2008 ΚΑΤΩ δετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-30/6/11 (6 μήνες χ 20,80 μήνας) = 124,80 € Εισφορά στην2η ασφ/ική κατηγορία από 1/7/11-31/12/11 (6 μήνες χ 25,58 μήνας) = 153,48 €
ΣΥΝΟΛΟ : 278,28 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/7/2008 - 31/12/2011 ΚΑΤΩ 5ετίας
Εισφορά στην 1η ασφ/κή κατηγορία από 1/1/11-31/12/11 (12 μήνες χ 20,80 μήνας) = 249,60 €
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €

< Προηγούμενα Επόμενα >

Online χρήστες

Έχουμε 13 επισκέπτες σε σύνδεση