ΤΕΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

TEΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ: 2% στους τόκους
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ : 2% σε κεφάλαιο και τόκους

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Πάγιο τέλος
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : 0 (αρθρ. 2 Ν. 2990/2002)
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 2% σε κεφάλαιο και τόκους

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: μεχρι το 2002  ατελώς, μετά το 2002 2% στους τόκους

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 3% σε κεφάλαιο και τόκους
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: 3% σε τόκους
ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ : 3% σε κεφάλαιο και τόκους
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: πάγιο τέλος
(σε όλα τα ανωτέρω ποσά προστίθεται ποσοστό 20%)

< Προηγούμενα Επόμενα >

Online χρήστες

Έχουμε 21 επισκέπτες σε σύνδεση