Ανακοινώσεις - Νέα

Ανακοινώσεις - Νέα (93)

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4684/2020 - Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4684/2020 "Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις."

Μεταξύ άλλων, ο Νόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών και τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης.

Άρθρο 17 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Δικαστικοί επιμελητές: Επιστρέφουν στα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Τη λήξη της απόχης τους και την επιστροφή στα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 4/5/2020 ανακοίνωσαν οι δικαστικοί επιμελητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, θα επιδίδονται κανονικά έγγραφα και δικόγραφα που δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες τους σύμφωνα με τις ΚΥΑ που έχουν δημοσιευθεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλες οι πράξεις εκτέλεσης και η προδικασία εκτέλεσης έχουν ανασταλεί έως 15 Μαϊου και αναμένεται μέχρι τότε τη νέα ΚΥΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέες δικονομικές ρυθμίσεις για τη Διοικητική Δικαιοσύνη για τα χρονικά διαστήματα από 1-15 Ιουλίου και 1-15 Σεπτεμβρίου 2020

Ρυθμίσεις για ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων και ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 90/01.05.2020).

Αναλυτικά:

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων

Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας προς τον ΕΟΔΥ και τον Σ.Τσιόδρα σχετικά με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού σε Υποθηκοφυλακεία, Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία εν όψει της επαναλειτουργίας τους

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω σημερινής επείγουσας επιστολής του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, σε εκτέλεση της από 21.4.2020 απόφασης της Ολομέλειας, ζητεί να ενημερωθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, Σωτήριο Τσιόδρα, εάν ο ΕΟΔΥ και η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έχουν διατυπώσει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων καθώς και των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων της χώρας, και σε καταφατική περίπτωση ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν προταθεί αρμοδίως για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού,καθώς και να γνωστοποιηθεί το σχετικό έγγραφο, δεδομένου ότι με βάση την πληροφόρηση από Προϊσταμένους δικαστικών σχηματισμών και Υποθηκοφύλακες, μέχρι τώρα, δεν έχουν λάβει ούτε συγκεκριμένες οδηγίες, ούτε τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η υπ’ αριθ. 842/22.4.2020 επιστολή του Προέδρου της της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Κ. Βερβεσού, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων: Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση - Παράταση έως και τις 27 Απριλίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020. "

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος και

β) Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Διευκρίνιση για δικηγόρους - δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν μόνο το ανωτέρω στοιχείο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

Διαβάστε περισσότερα...

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα στις 28 Μαρτίου 2020, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, με μοναδικό θέμα συζήτησης την διαφαινόμενη υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις αρχικές εξαγγελίες της για ένταξη του κλάδου των Δικηγόρων στους δικαιούχους της παροχής οικονομικού βοηθήματος – επιδότησης ποσού 800,00 Ευρώ, στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων/ελευθέρων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και την παροχή επιδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης (Voucher) ως αντιστάθμισμα. 

Διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης

Δυνατότητα κατάθεσης του γραμματίου προείσπραξης και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν την έκδοση της απόφασης. Μεταξύ των διαφόρων τροποιήσεων  που περιλαμβάνει ο νέος νόμος 4509/2017, περιλαμβάνεται και αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 31, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης του γραµματίου προείσπραξης και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν την έκδοση της απόφασης, με ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο, ώστε να μην απορρίπτεται εξ αυτού και μόνο του λόγου το ένδικο μέσο ή βοήθημα που έχει συζητηθεί. 

Διαβάστε περισσότερα...

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας ο Νικόλαος Μπέζας

Αλλαγή σελίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας.

Ο Νίκος Μπέζας επικράτησε του απερχόμενου προέδρου Κώστα Σιντόρη ο οποίος αποχωρεί μετά από τέσσερις θητείες.

“Ελπίζω να είμαι το ίδιο καλός πρόεδρος με τον Κώστα Σιντόρη”, τόνισε με αποκλειστικές του δηλώσεις στον ΘΠ ο νέος πρόεδρος.

“Εύχομαι στον νέο πρόεδρο καλή θητεία, καλό κουράγιο και καλή δύναμη”, δήλωσε στον ΘΠ ο απερχόμενος πρόεδρος.

 Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΨΗΦΙΣΑΝ: 68

ΜΠΕΖΑΣ: 39

ΣΙΝΤΟΡΗΣ: 25

ΑΚΥΡΑ: 4

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Log in