Αρχική - Home arrow Ανακοινώσεις - Νέα arrow ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ- ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΣ

ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ- ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΣ

Α. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 (Φ.E.K. Α 51/12-3-2012), στις περιπτώσεις των άρθρων 42, 46, 48 και 322 του Κ.Ποιν.Δ. και 495 και 53 του Κ.Πολ.Δ., μέχρι την έκδοση ειδικών εντύπων παραβόλων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., θα εκδίδονται διπλότυπα είσπραξης από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ως εξής: ΚΑΕ 3751 60% (παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί του εκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου). ΚΑΕ 3741 40% (παράβολα από κάθε αιτία).
Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ)
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ) του Ν. 4093/2012, (Φ.Ε.Κ. Α 222/12-11-2012)   και την από 5-12-2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α 237/5-12-2012 το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται ως εξής: 1) αγωγόσημο 8%0 επί του αιτουμένου ποσού 2) Επί του ανωτέρω ποσού του Αγωγοσήμου καταβάλεται επιπλέον υπερ  ΤΑΝ 8%0 , υπερ ΤΥΔΕ 8%0 , υπερ  ΤΑΧΔΙΚ 20% και χαρτόσημο 2,4%
2.Το άρθρο 71 του Εισ. Κ.Πολ.Δ. (εργατικές υποθέσεις) και το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (αναγνωριστικές αγωγές) εξακολουθούν να ισχύουν.

< Προηγούμενα Επόμενα >

Online χρήστες

Έχουμε 25 επισκέπτες σε σύνδεση