ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 6/6/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, στην έκτακτη συνεδρίασή του, την 24/5/2016, και σύμφωνα και με την απόφαση της Συντονικστικης Επιτροπής της  Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , αποφάσισε την παράταση της αποχής των δικηγόρων μέχρι 6/6/2016, επισημαίνοντας τα εξής : 1. καταγγέλει δημόσια τον ψηφισθέντα νόμο, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω νόμος: α)αντιβαίνει το Σύνταγμα και την Ευρωπαική δημόσια τάξη β) αγνοεί την φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων δικηγόρων – ελευθέρων επαγγελματιών και οδηγεί σε επαχθή, μη βιώσιμη, φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνσή τους, γ) δεν κατοχυρώνει, ως έδει, αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δ) δεν διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, ε) δεν θεμελιώθηκε σε αναλογιστική μελέτη για την τεκμηρίωση του επαχθούς ασφαλιστικού συστήματος. 2. Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά των διοικητικών πράξεων, που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου, προβάλλοντας την αντισυνταγματικότητά του. 3. Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του νέου νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.) 4. Με δεδομένη τη δημόσια εκπεφρασμένη δέσμευση του υπουργού Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την 8.5.2016, σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αφορούσαν τους δικηγόρους-ελεύθερους επαγγελματίες, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ζητεί την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση αυτών και συγκεκριμένα: α) την κατάργηση της υποχρέωσης των νέων ασφαλισμένων να επιστρέψουν τα ποσά των "εκπτώσεων" που τους παρέχονται για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης, β) τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής και γ) τη δυνατότητα επιστροφής (ή συμψηφισμού με τις εισφορές του επομένου έτους) των τυχόν επιπλέον καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

0 Σχόλια

ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 14.1.2016

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σύσσωμο το δικηγορικό σώμα απορρίπτει κατά τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό το κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό σύστημα.

Αντιτιθέμεθα με τη συνολική λογική του σχεδίου, το οποίο οδηγεί αναπόδραστα στην οικονομική και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας του δικηγορικού κόσμου.

Οι δικηγόροι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές, ήδη βεβαρημένες ασφαλιστικές εισφορές. Η σκοπούμενη νέα επιβάρυνσή τους, σε συνδυασμό με τις υπέρογκες φορολογικές υποχρεώσεις (φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, αύξηση προκαταβολής φόρου, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.)., συνιστά *εν τοις πράγμασιν* δήμευση του εισοδήματος.

Η εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται θα οδηγήσει σε μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την ήδη κλονισμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε πρόταση για το ασφαλιστικό θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη και πλήρη τεκμηρίωση, στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία αυτά απουσιάζουν παντελώς.

Κατόπιν αυτών, καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το προσχέδιο, και να συζητήσει καλόπιστα, στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων, το ασφαλιστικό από μηδενική βάση».

0 Σχόλια

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19-3-2015 ). ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 1-3-2015 έως 29-2-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. Β' της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014)

Ηγουμενίτσα 28.5.2015

0 Σχόλια

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 30-4-2015

Με το άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας -ΦΕΚ Α 32/21-3-2015), προβλέπεται η ρύθμιση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 2-3-2015 . Η ρύθμιση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, που υποβάλλεται μέχρι 30-4-2015 . Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1-3-2015 και εφεξής. Η ρύθμιση γίνεται σε 100 δόσεις , με ελάχιστο ποσό καταβολής 50 € . Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών, ως εξής:
1)εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%
2)Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%
3) ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%
4) ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%
5)ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις , έκπτωση 50%
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην ρύθμιση είναι ο αρμόδιος Δντής του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ή οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα καθοριστεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-3-2015

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

0 Σχόλια

ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Με βάση την υπ' αριθμ. 109092/3-2-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , προβλέπεται η αποϋλοποίηση των Ενσήμων που επικολούνται στα δικόγραφα, και γενικά σε κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται στο Δικαστήριο (αντίγραφα, αιτήσεις, πινάκια κλπ).
Η αποϋλοποίηση αυτή πρακτικά διενεργείται μέσω των γραμματίων προείσπραξης Εισφορών απο τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Ο Σύλλογός μας έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα και έχει αρχίσει την διαδικασία αποϋλοποίησης απο 15/3/2015 και εφεξής.
Ηγουμενίτσα 20/3/2015

0 Σχόλια